Prețurile aplicate foștilor salariați ai Baneasa S.A.

Tipul serviciului prestat de operatorul economic autorizat Taxa eliberare Taxa URGENTA
Eliberare document original propietatea solicitantului existent în arhiva carți de muncă, acte de stare civila, certificat, adeverințe, diplome scolarizare, etc. 40lei 40lei
Eliberare adeverinţă angajat 120lei 120lei
Eliberarea certificat sporuri
a) pentru solicitări ce privesc cercetarea pe o perioadă de 1-5 ani 100lei 100lei
b) pentru solicitări ce privesc cercetarea pe o perioadă de 6- 10 ani 150lei 150lei
c) pentru solicitări ce privesc cercetarea pe o perioadă de peste 10 ani 200lei 200lei
Eliberarea certificat grupă
a) pentru solicitări ce privesc cercetarea pe o perioadă de 1-5 ani 80lei 80lei
b) pentru solicitări ce privesc cercetarea pe o perioadă de 6-10 ani 100lei 100lei
c) pentru solicitări ce privesc cercetarea pe o perioadă de peste 10 ani 140lei 140lei
Eliberare certificate venituri
a) pentru solicitări ce privesc cercetarea pe o perioadă de 1-5 ani 120lei 120lei
b) pentru solicitări ce privesc cercetarea pe o perioadă de 6-10 ani 200lei 200lei
c) pentru solicitări ce privesc cercetarea pe o perioadă de peste 10 ani 270lei 270lei
Activitatea de cercetare pentru eliberarea de copii și extrase de pe documentele deținute, altele decât certificatele 8lei/pagina 8lei/pagina
Activitatea de eliberare a copiilor, extraselor de pe documentele (xerografiere sau imprimate), altele decât certificatele 5lei/pagina 5lei/pagina

In cazul în care sunt solicitate mai multe tipuri de adeverințe, taxa de urgență se aplică o singură dată (cu valoarea cea mai mare).

* Prețurile nu includ T.V.A.. La eliberarea documentelor se va aplica cota de T.V.A. în vigoare la data respectivă.