Eliberare certificate

Angajații sau foștii angajați ai instituțiilor și societăților comerciale existente sau aflate în faliment ale căror fonduri arhivistice se află în gestiunea S.C. Best Archive S.R.L., pot solicita elaborarea și eliberarea unor documente necesare întocmirii sau completarea dosarului de pensie.

 

Certificatele pot fi solicitate astfel:

 • Personal, la sediul societații S.C. Best Archive S.R.L.

Solicitarea trebuie să conțină următoarele date:

 • Nume (nume anterioare) Prenume;
 • Codul Numeric Personal;
 • Domiciliul respectiv adresa corespondență;
 • Nr.telefon;
 • Denumirea fostului angajator
 • Perioada pentru care se solicită certificatul
 • Funcțiile deținute și secțiile, departamentele unde s-a lucrat;
 • Scopul solicitării datelor;

 

Documente obligatorii ce trebuie anexate la cererea:

 • Copie B.I./C.I.;
 • Procură/Împuternicire notarială (dacă este cazul);
 • Copie carte de muncă;
 • * Declarații obligatorii;
 • * Acord privind accesarea datelor cu caracter personal;

 

Subsemantul/a (Numele petentului), declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu.
Subsemnatul/a (Numele petentului), declar pe proprie răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte și declarații că sunt titularul dreptului de a solicita, de a utiliza și de a avea acces la aceaste informații și ca datele furnizate mai sus sunt reale.

 

Nota: S.C. Best Archive S.R.L are dreptul de a solicita în scopul verificării și confirmării celor prezente și alte date suplimentare.

La depunerea cererii este necesar achitării taxei de cercetare în valoare de 23,8 RON/an calendaristic cercetat, respectiv taxa pentru eliberarea certificatului de venit.

La eliberarea certificatului / certificatelor solicitate este necesară confirmarea achitarii taxei aferente acesteia, calculul se face în funcție de perioada care este cercetată în vederea întocmirii conform tabelului de mai jos:

Tipul serviciului prestat de operatorul economic autorizat Limita maximă a tarifului solicitat de către operatorul economic autorizat persoanelor fizice sau juridice pentru prestarea serviciului arhivistic Taxa de urgenţă
TAXĂ DE CERCETARE 23,8 RON/an calendaristic cercetat
Eliberare document original propietatea solicitantului existent în arhiva carți de muncă, acte de stare civila, certificat, adeverințe, diplome scolarizare, etc. 59,5 RON 59,5 RON
Eliberare certificat angajat 142,8 RON 142,8 RON
Eliberarea certificat sporuri
a) pentru solicitări ce privesc cercetarea pe o perioadă până în 5 ani 148,75 RON 148,75 RON
b) pentru solicitări ce privesc cercetarea pe o perioadă de 5-10 ani 208,25 RON 208,25 RON
c) pentru solicitări ce privesc cercetarea pe o perioadă între 10 și 15 ani 267,75 RON 267,75 RON
d) pentru solicitări ce privesc cercetarea pe o perioadă între 15 și 20 ani 416,5 RON 416,5 RON
e) pentru solicitări ce privesc cercetarea pe o perioadă între 20 și 25 ani 565,25 RON 565,25 RON
f) pentru solicitări ce privesc cercetarea pe o perioadă între 25 și 30 ani 714,0 RON 714,0 RON
g) pentru solicitări ce privesc cercetarea pe o perioadă între 30 și 35 ani 862,75 RON 862,75 RON
Eliberarea certificat grupă
a) pentru solicitări ce privesc cercetarea pe o perioadă până în 5 ani 95,2 RON 95,2 RON
b) pentru solicitări ce privesc cercetarea pe o perioadă de 5-10 ani 142,8 RON 142,8 RON
c) pentru solicitări ce privesc cercetarea pe o perioadă între 10 și 15 ani 190,4 RON 190,4 RON
d) pentru solicitări ce privesc cercetarea pe o perioadă între 15 și 20 ani 285,6 RON 285,6 RON
e) pentru solicitări ce privesc cercetarea pe o perioadă între 20 și 25 ani 380,8 RON 380,8 RON
f) pentru solicitări ce privesc cercetarea pe o perioadă între 25 și 30 ani 476,0 RON 476,0 RON
g) pentru solicitări ce privesc cercetarea pe o perioadă între 30 și 35 ani 571,20 RON 571,20 RON
Eliberare certificate venituri
a) pentru solicitări ce privesc cercetarea pe o perioadă până în 5 ani 166,6 RON 166,6 RON
b) pentru solicitări ce privesc cercetarea pe o perioadă de 5-10 ani 273,7 RON 273,7 RON
c) pentru solicitări ce privesc cercetarea pe o perioadă între 10 și 15 ani 357 RON 357 RON
d) pentru solicitări ce privesc cercetarea pe o perioadă între 15 și 20 ani 523,6 RON 523,6 RON
e) pentru solicitări ce privesc cercetarea pe o perioadă între 20 și 25 ani 690,2 RON 690,2 RON
f) pentru solicitări ce privesc cercetarea pe o perioadă între 25 și 30 ani 856,80 RON 856,80 RON
g) pentru solicitări ce privesc cercetarea pe o perioadă între 30 și 35 ani 1023,40 RON 1023,40 RON
Activitatea de cercetare pentru eliberarea de copii și extrase de pe documentele deținute, altele decât certificatele 9,52 RON/filă 9,52 RON/filă
Activitatea de eliberare a copiilor, extraselor de pe documentele (xerografiere sau imprimate), altele decât certificatele 5,95 RON/filă 5,95 RON/filă
* Fără completarea declarației S.C. Best Archive S.R.L. își rezervă dreptul de a nu lua în seamă solicitarea.